שיטות בדיקה למשטחים

על פי תקן 2279 ישנם סוגי בדיקה שונות אפשריות לקביעת רמת החלקה: רמפה(R), מטוטלת (BPN) ובדיקת חיכוך (EFT). הבדיקות נערכות על ידי מכון התקנים לאריחים בודדים וקובעים את רמת ההתנגדות להחלקה. בדיקות בשטח ניתנות לבדיקה באמצעות המטוטלת (BPN).

בדיקת רמפה  R – בבדיקה זו בודקים את זווית ההחלקה של אדם הנועל נעלים על אריחים. על האריחים שופכים שמן ומטים את המשטח בהדרגה עד להחלקה. זווית ההחלקה קובעת את רמת ההתנגדות להחלקה. R-13 זו רמת ההתנגדות הגבוהה ביותר. ישנה בדיקת רמפה נוספת (A-B-C) שבודקת רמת החלקה לאריחים עליהם הולכים יחפים

בדיקת מטוטלת BPN – בבדיקה זו בודקים את ההתנגדות להחלקה באמצעות מטוטלת. מרטיבים את האריח הנבדק במים ומניפים את זרוע המטוטלת באופן חופשי על השטח, התוצאות מוצגות במונחי BPN– British Pendulum Numbers.

בדיקת חיכוך EFT– בבדיקה זו בודקים את מקדם החיכוך של משטח במצב יבש ובמצב רטוב ומחשבים את ממוצע הערכים שהתקבלו.

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרים באופן כללי ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת NTSI לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים הקיימים בשוק, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של כל מוצר.