תקן המוסד לבטיחות ולגיהות 2279- אנטי סליפ

התקן הישראלי של המוסד לבטיחות ולגיהות מספר 2279 עוסק בנושא פוטנציאל ההחלקה על גבי משטחים שונים המיועדים להליכה, במטרה לקבוע את דרגות ההחלקה המינימאליות אשר נדרשות מהמשטחים השונים. בתקן לכל משטח ייעוד משלו וישנה חשיבות גם לאזור בו המשטח ממוקם. רמת ההתנגדות להחלקה שנקבעת מושפעת ממספר גורמים בהם: סוג המשטח עצמו, אופן ההליכה (מהיר/איטי, נעליים/רגליים יחפות), מידת הרטיבות\חשיפה לרטיבות, שיפוע המשטח ומיקום האזור -אזור פתוח או מקורה. מטרת התקן לסייע בבחירת הריצוף.

התקן הישראלי נשען באופן משמעותי על שני תקנים – אוסטרליים,:
AS/ NZS 4586 – 2004  וכן AS/ NZS 4663 – 2004 .
התקן הישראלי הוסיף פרק שהתייחס לשימושים הביתיים והמאפיינים המיוחדים של השוק הישראלי.
התקן מתייחס לאזורי החלקה שונים כגון: לובי של בניין מגורים, חדר אשפה, כניסה למבנה מרכזי, שירותים ציבוריים, אזורי תעשייה, אמבטיה, מרפסת, גינה, סלון ועוד.
התקן מתייחס  גם לכל סוגי הריצופים כגון: קרמיקה, אבן, טרצו, פורצלן ועוד (אין התייחסות לריצוף עץ).

שיטות בדיקה:
על פי תקן 2279 ישנם סוגי בדיקה שונות אפשריות לקביעת רמת החלקה: רמפה(R), מטוטלת (BPN) ובדיקת חיכוך (EFT). הבדיקות נערכות על ידי מכון התקנים לאריחים בודדים וקובעים את רמת ההתנגדות להחלקה. בדיקות בשטח ניתנות לבדיקה באמצעות המטוטלת (BPN).

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרים באופן כללי ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת NTSI לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים הקיימים בשוק, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של כל מוצר.