אסף צימט

מנהל פיתוח עסקי, דירקטור, שותף

B.A מנע”ס, המרכז הבינתחומי

בוגר קורס דירקטורים, המרכז הבינתחומי

Nano technician, IHK Saarland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *