צלי רשף

שותף, דירקטור

B.A בכלכלה ומשפטים, האוניברסיטה העברית

M.A במשפטים, אוניברסיטת הרווארד, ארה”ב

מנכ”ל ארלדן השקעות בע”מ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *