תומר פרי

מייסד, דירקטור, מנכ”ל

B.A מנע”ס, המרכז הבינתחומי

MBA, הקריה האקדמית

Nano technician, IHK Saarland