SIKA Pyroplast HW מעכב בעירה לעץ

​מעכב בעירה לעץ – SIKA Pyroplast HW-130
חומר מעכב בעירה לתשתיות עץ ליישום פנים, מקנה הגנה מפני התפשטות אש, עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים. חומרים דליקים מהווים סכנה מתמדת בשריפה במבנים, חומרים דליקים הם מאפשרים ללהבות לעשן להתפשט ממקום למקום ולהדליק אזורים קרובים בשביל למזער את הסכנה ע”י טיפול עם חומר מעכב בערה .
על פי תקנות התכנון והבניה – מבנים מעץ, פרגולות, שטיחים, בדים, ציפויי קירות, תשתיות עץ ועוד נדרשים למיגון בעזרת חומרים מעכבי בעירה
ולהתאמה לדרישות תקן ישראלי 921.

למוצר התכונות הייחודיות הבאות:
• מונע התפשטות אש ולהבות, עומד בתקן EN 13501-1 Bs 1do
• יישום פשוט וישיר, מהיר ייבוש
• ניתן ליישום על מגוון תשתיות עץ טבעי (מעל 10 מ”מ)
• על בסיס מים
• VOC HW-130  גר ‘/ ליטר; HW-130 למעלה: כ. 48 גר ‘/ ליטר
• ללא הלוגנים וממסים ארומטיים
• תצרוכת ממוכה
• ניתן לצביעה במערכות Pyroplast HW-130 TOP

​מערכת:
• פריימר SIKA Pyroplast HW-130
• SIKA Pyroplast HW-130
• כל צבע בגוון RAL עם  SIKA Pyroplast HW-130 TOP

יישום: ריסוס, רולר, מברשת על תשתית יבשה ונקייה. לפרטים ראה דף מוצר.

תצרוכת/גוון
• פריימר SIKA Pyroplast HW-130 – גוון לבן. 120 גרם ל- 1 מ”ר
• SIKA Pyroplast HW-130 – גוון לבן או שחור. 350 גרם ל- 1 מ”ר
• כל צבע בגוון RAL עם  SIKA Pyroplast HW-130 TOP – לפי דרישה 80 גרם ל- 1 מ”ר

​הערות: SIKA Pyroplast HW-130 אינו מיועד למקומות בהם ישנה שחיקה מכאנית גבוהה (כגון רצפת עץ) או מקומות עם רמת לחות גבוהה.

מידע טכני:
דף מוצר
בדיקות

מכון התקנים בדיקות אש