ערכי נגד החלקה לאזור

האיזור הרלוונטי

הדרגה ב- R

הדרגה במטוטלת

דירת מגורים - סלון + חדרי שינהR-9 (*)---
דירת מגורים - מרפסות + חדרי רחצהR-10 או ABPN: 35-44
דירת מגורים - תאי מקלחתR-11 או BBPN: 54-45
מבואות הכניסה בבנייני מגוריםR-9BPN: 25-34
אזורים יבשים בבניינים ציבוריים וקניוניםR-9BPN: 25-34
אזורים שאינם רטובים במרבית הזמןR-10BPN: 35-44
חדרי שירותים ציבורייםR-10BPN: 35-44
דוכנים ודלפקים למכירה או להגשת מזוןR-10BPN: 35-44
אזורים רטובים רוב הזמןR-11BPN: 45-54
אזורי עבודה תעשייתים - מוסדות הסעדה
מטבחים של בתי מלון ומסעדותR-11BPN: 45-54
מטבחי הסעדה לבתי חולים ומרפאותR-11BPN: 45-54
אזורי עבודה תעשייתים - שירותים רפואיים (בתי חולים)
חדרי חיטוי (רטובים(R-11BPN: 45-54
חדרים סניטריים, חדרי אמבט של המחלקות R-10BPN: 35-44
תאי מקלחות מרוצפיםR-12BPN > 54

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרים באופן כללי ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת NTSI לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים הקיימים בשוק, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של כל מוצר.

מצא את החנות הקרובה אליך