שיטות בדיקה למשטחים

בהתאם לתקן הישראלי מספר 2279 ישנם סוגי בדיקות שונות אפשריות לקביעת רמת ההחלקה של אריח רצפה. שלושה סוגי בדיקות עיקריות קיימות: בדיקת רמפה, בדיקת מטוטלת ובדיקת מקדם החיכוך. מטרת הבדיקות לקבוע את רמת ההתנגדות להחלקה בהתאם לתקן.

בדיקת רמפה – בבדיקה זו רמת ההחלקה מסומנת במידה R, ככל שהאריח גס יותר / מחוספס יותר כך מידת ההחלקה R גבוהה יותר. בבדיקה בודקים את זוויות ההחלקה של הנעל על האריח הנבדק. בתהליך הבדיקה, הבודק מורח את האריח בשמן ומניחים את האריח בזווית לקביעת רמת ההתנגדות להחלקה. כאמור, ככל שרמת החספוס גבוהה יותר כך מידת ה- R תהיה גבוה, לדוגמה מידת החלקה R-13 הנה רמת ההחלקה הנמוכה ביותר, קרי – סיכוי להחלקה נמוך ביותר.

שיטות בדיקה אנטי סליפ למשטחים

בדיקת מטוטלת – בבדיקה זו רמת ההחלקה נמדדת באמצעות מכשיר BPN / מכשיר מטוטלת. לאחר כיול המכשיר לאריח הנבדק, הבודק מרטיב את האריח במים וזרוע ההנפה של המטוטלת מונפת בצורה חופשית על האריח. בדיקה זו הנה הבדיקה הנפוצה ביותר ומהווה האמצעי העיקרי לבדיקת רמת ההחלקה כאשר הבדיקה מבוצעת בשטח (באתר). התוצאות מוצגות במונחי BPN– British Pendulum Numbers.

שיטות בדיקה אנטי סליפ למשטחים

בדיקת חיכוך – בדיקה זו קובעת את רמת מקדם החיכוך של האריח במצב בו האריח יבש ובמצב בו האריח רטוב ומחשבים את ממוצע הערכים שהתקבלו. בדיקה זו גם נקראת בדיקת EFT

הגבלת אחריות: המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרים באופן כללי ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת NTSI לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים הקיימים בשוק, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של כל מוצר.
שיטות בדיקה אנטי סליפ למשטחים
מצא את החנות הקרובה אליך
נגישות