Silver Renew


כלי כסף הנם יקרים מאוד, עדינים ופעמים רבות בעלי ערך סנטימנטלי. Renew Silver הנו תכשיר מקצועי לניקוי, חידוש והברקה של כלי כסף.
בנוסף כחלק מהטיפול נוצרת הגנה מפני השחרה עתידית של כלי כסף ובכך מגן ומעכב היווצרותם של כתמים חדשים.

שיטת היישום קלה (בטבילה) כאשר הפעולה אורכת לא יותר מ- 20 שניות של השרייה.

מארזים: 5L
ניתן ליישום על: כלי כסף
שיטת יישום: טבילה
הרכב המוצר: חומרים פעילי שטח נוניוניים, חומצה אנאורגנית ותרכובת אורגנית של גפרית.


שימושים:
• לניקוי וחידוש
• הענקת ברק
• הגנה מהשחרה

יתרונות:
• מהיר עובדה
• מוכן לשימוש
• ניתן לעבודה בטבילה


 

מוצרים קשורים

מצא את החנות הקרובה אליך