סיקה יוניטרם S מעכב בעירה לפלדה

סיקה יוניטרם S הינו צבע מעכב בעירה להגנה מאש, למערכות פלדה קונסטרוקטיביות המצויות בתוך מבנים שאינן חשופות לתנאי חוץ אטמוספיריים. המוצר יוצר שכבה מבודדת בחום המתנפחת במגע עם אש ומגבירה את עמידותם של האלמנטים לתנאי חום קיצוניים.

שימושים לצבע מעכב בעירה סיקה יוניטרם S:
לשימוש פנים על קורות, לוחות ואלמנטים מפלדה ולמניעת התפתחות רמות חום קריטיות של האלמנט במגע עם אש.
הערה: למוצר לא נדרשת שכבת צבע עליונה פרט למקרים בהם קיימת דרישה לצבע מגוון אדריכלי על גבי הציפוי.

בדיקות / אישורים:
• המוצר נדבק באופן פרטני במדינות רבות
• עמידות באש לפי תקנים  EN13381 , BS476 , DIN 4102 ועוד

מערכת ציפוי:
תשתיות פלדה:
• שכבת יסוד לפי 018-ETAC , חלק 2
• בסיס שמן: 1705 Sika Permacor
• בסיס אפוקסי: סיקה פרמקור 2706 או סיקה קור EG-1
• אפוקסי עשיר אבץ: סיקה קור זינק R או סיקה קור זינק W
• אבץ סיליקט: סיקה קור זינק ZS פלוס בשילוב סיקה פרמקור 2706
• יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית בכל שאלה בנוגע לשכבות היסוד.

שכבת הגנה מאש:
• צבע מתנפח: סיקה יונטרם Steels פנים.
• צבע עליות אדריכלי: סיקה יוניטרם Top S או Top S EG

פלדה מגלוונת:
• יסוד: סיקה פרמקור 2706
• צבע מתנפח: סיקה יוניטרם Steels פנים
• צבע עליון אדריכלי: סיקה יוניטרם Sop S או Top S EG

גוון: לבן

שיטת יישום: השיטה המומלצת בהתזה. ניתן גם ליישם במברשת או רולר.

תצרוכת: בהתאם לדרגת ההגנה הנדרשת ובייעוץ חברת NTSI.


שימושים ומאפיינים לחץ לפתיחה

• צבע מתנפח מהיר ייבוש
• שומר על מבנה ומראה קונסטרוקציית הפלדה
• בעל אישורי CE , אישורי ETAG 018 חלק 2
• מתאים לדירוג  Z1 (תנאי פנים רווי לחות)
• ניתן ליישום על קונסטרוקציות גדולות וקטנות ובעלות פרטים מורכבים
• תכולת  VOC קטנה מ 350 ג’/ליטר
• יישום פשוט, אינו משפיע על עומסי המבנה.
• ניתן לקבל מערכות גמר צבע בשילוב שכבת צבע עליונה ייעודית.

מידע חיוני

מוצרים קשורים

מצא את החנות הקרובה אליך